S ONE COIN POOLS

internet pool

Internetni pool je zaprta oblika pool-a, kar pomeni, da je na voljo 10000 S one coinov. Cilj omenjenega pool-a je, da poleg osnovne zašćite premoženja v srebru, lastnik S one coina povečuje število svojih srebrnikov s pomočjo prihodkov iz skrbno izbranih projektov . Poleg cene samega S one coina, ki se določa glede na borzno ceno srebra, se ob nakupu plača enkraten 10% fee.

Teh 10% se namenja kot investicija v projekte, ki so na nek način povezani z internetom. Bodisi spletno oglaševanje, mobilne aplikacije, e-trgovina... Investicije so v obliki licenc, lastniških deležev, partnerskih programov...

Delitev prihodkov iz projektov povezanih z internetom, je v pristojnosti podjetja S one group, ki na eni strani skrbi, za večjo vrednost S one coin-a, kot tudi za širitev obsega projektov in s tem posledično večjih prihodkov.

Hkrati  je v primeru lastništva internetnega S one coina neprekinjeno več kot dve leti, stranka upravičena do izplačila ustreznega dela lastništva teh projektov. Vsak internetni S one coin je lastnik 0,1 promila vrednosti omenjenih projektov.

Vsakemu članu internetnega pool-a se poleg osnovnega števila srebrnikov ki jih dobi z nakupom Sone coin-a, pripisuje dodatne srebrnike, glede na  prihodke iz projektov povezanih z internetom. Na ta način se začetno razmerje en S one = en unčni srebrnik, s časoma spreminja v smeri, da je S one coin vreden več kot le en unčni srebrnik.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form